Javlja kapetan da će se avion brzo srušiti i da će svi poginuti. Ustaje neka djevojka i kaže:

Ja sam mlada i ne želim rano umrijeti! Ima li itko ovdje da bi mogao učiniti da se osjećam kao žena?

Uto ustaje neki mladić i otkopčava dugme po dugme, skine košulju i kaže joj:

Evo, ispeglaj!